Odczyt z Kroniki Akaszy – Bioterapia


kroniki-akaszyWzmianki o Kronikach występują w wielu religiach.

Esencja i energia wszystkiego zawarta jest w polu Akaszy zarówno rzeczy materialnych jak i niematerialnych. Energia Akaszy istnieje w nas wszystkich, we wszystkim co żyje. Z racji wzajemnego połączenia z wszelkim życiem jesteśmy w stanie podłączyć się do wymiaru Kronik i uzyskać z nich informacje.

 

Kontakt z Kronikami Akaszy może wiele uzdrowić w życiu dzięki ujawnieniu ukrytych przyczyn, wzorców postępowania. Dziś naukowcy już wiedzą, że przestrzeń pomiędzy najmniejszymi cząsteczkami Wszechświata nie jest pusta. Przestrzeń ta jest siecią lub łączącym wszystko polem informacyjnym oplatającym każdy atom. Istnieje ono wszędzie i łączy wszystko. Jest to pole, które posiada w sobie zbiorową pamięć Wszechświata. Wszystko co istnieje pochodzi z tego pola.

 

Niezależnie od tego jakie informacje otrzymasz z Kroniki Akaszy musisz wiedzieć, że ty sam jesteś odpowiedzialny za wszelkie podejmowane decyzje, gdyż ty sam jesteś autorytetem w swoim życiu. Jeżeli zagubiłeś się w kolejach losu lub potrzebujesz pomocy. Zapraszam.